Het idee

Hoewel we allen gebeten zijn door de sport is het voor iedere atleet soms moeilijk de motivatie te vinden om, zeker bij slecht weer, toch de loopschoenen of fietsuitrusting aan te trekken. Trainen in groep biedt dan dikwijls de oplossing. Een gemaakte afspraak kom je na, dus even telefoneren om een loop-, fiets- of zwemtraining vast te leggen zorgt ervoor dat de trainingskilometers ook effectief worden afgelegd.

Tijdens onze gezamenlijke trainingen wordt behalve het aanscherpen van de conditie ook gedacht aan het bevorderen van de vriendschap. Gesprekken over het leven, het werk, de toekomst en de triatlon hebben al dikwijls geleid tot fantastische momenten.

Het is tijdens deze trainingsritten dat we meer en meer overtuigd geraakten van ons aanvankelijk dromerige idee: onze eigen “multisportclub”!

Dankzij de juiste sponsorcontacten en een gemotiveerd team bestuursleden zijn we er vandaag in geslaagd om onze droom werkelijkheid te laten worden.